Hebrew Old Testament


Psalms 100

Psalms

Return to Index

Chapter 101

1

לדוד מזמור
חסד־ומשפט אשירה
לך יהוה אזמרה׃

2

אשכילה בדרך תמים
מתי תבוא אלי
אתהלך בתם־לבבי
בקרב ביתי׃

3

לא־אשית לנגד עיני
דבר־בליעל
עשה־סטים שנאתי לא
ידבק בי׃

4

לבב עקש יסור ממני
רע לא אדע׃

5

מלושני בסתר רעהו
אותו אצמית
גבה־עינים ורחב
לבב אתו לא אוכל׃

6

עיני בנאמני־ארץ
לשבת עמדי הלך
בדרך תמים הוא
ישרתני׃

7

לא־ישב בקרב ביתי
עשה רמיה דבר
שקרים לא־יכון
לנגד עיני׃

8

לבקרים אצמית
כל־רשעי־ארץ
להכרית מעיר־יהוה
כל־פעלי און׃

Psalms 102

 

 

 

Holy Bible