Hebrew Old Testament


Psalms 110

Psalms

Return to Index

Chapter 111

1

הללו יה אודה יהוה
בכל־לבב בסוד
ישרים ועדה׃

2

גדלים מעשי יהוה
דרושים
לכל־חפציהם׃

3

הוד־והדר פעלו
וצדקתו עמדת לעד׃

4

זכר עשה לנפלאתיו
חנון ורחום יהוה׃

5

טרף נתן ליראיו
יזכר לעולם בריתו׃

6

כח מעשיו הגיד
לעמו לתת להם נחלת
גוים׃

7

מעשי ידיו אמת
ומשפט נאמנים
כל־פקודיו׃

8

סמוכים לעד לעולם
עשוים באמת וישר׃

9

פדות שלח לעמו
צוה־לעולם בריתו
קדוש ונורא שמו׃

10

ראשית חכמה יראת
יהוה שכל טוב
לכל־עשיהם תהלתו
עמדת לעד׃

Psalms 112

 

 

 

Holy Bible