Hebrew Old Testament


Psalms 121

Psalms

Return to Index

Chapter 122

1

שיר המעלות לדוד
שמחתי באמרים לי
בית יהוה נלך׃

2

עמדות היו רגלינו
בשעריך ירושלם׃

3

ירושלם הבנויה
כעיר שחברה־לה
יחדו׃

4

ששם עלו שבטים
שבטי־יה עדות
לישראל להדות לשם
יהוה׃

5

כי שמה ישבו כסאות
למשפט כסאות לבית
דויד׃

6

שאלו שלום ירושלם
ישליו אהביך׃

7

יהי־שלום בחילך
שלוה בארמנותיך׃

8

למען אחי ורעי
אדברה־נא שלום בך׃

9

למען בית־יהוה
אלהינו אבקשה טוב
לך׃

Psalms 123

 

 

 

Holy Bible