Hebrew Old Testament


Psalms 129

Psalms

Return to Index

Chapter 130

1

שיר המעלות
ממעמקים קראתיך
יהוה׃

2

אדני שמעה בקולי
תהיינה אזניך
קשבות לקול
תחנוני׃

3

אם־עונות תשמר־יה
אדני מי יעמד׃

4

כי־עמך הסליחה
למען תורא׃

5

קויתי יהוה קותה
נפשי ולדברו
הוחלתי׃

6

נפשי לאדני משמרים
לבקר שמרים לבקר׃

7

יחל ישראל אל־יהוה
כי־עם־יהוה החסד
והרבה עמו פדות׃

8

והוא יפדה
את־ישראל מכל
עונתיו׃

Psalms 131

 

 

 

Holy Bible