Hebrew Old Testament


Psalms 145

Psalms

Return to Index

Chapter 146

1

הללו־יה הללי נפשי
את־יהוה׃

2

אהללה יהוה בחיי
אזמרה לאלהי
בעודי׃

3

אל־תבטחו בנדיבים
בבן־אדם שאין לו
תשועה׃

4

תצא רוחו ישב
לאדמתו ביום ההוא
אבדו עשתנתיו׃

5

אשרי שאל יעקב
בעזרו שברו
על־יהוה אלהיו׃

6

עשה שמים וארץ
את־הים
ואת־כל־אשר־בם
השמר אמת לעולם׃

7

עשה משפט לעשוקים
נתן לחם לרעבים
יהוה מתיר אסורים׃

8

יהוה פקח עורים
יהוה זקף כפופים
יהוה אהב צדיקים׃

9

יהוה שמר את־גרים
יתום ואלמנה יעודד
ודרך רשעים יעות׃

10

ימלך יהוה לעולם
אלהיך ציון לדר
ודר הללו־יה׃

Psalms 147

 

 

 

Holy Bible