Hebrew Old Testament


Isaiah 17

Isaiah

Return to Index

Chapter 18

1

הוי ארץ צלצל
כנפים אשר מעבר
לנהרי־כוש׃

2

השלח בים צירים
ובכלי־גמא
על־פני־מים לכו
מלאכים קלים
אל־גוי ממשך ומורט
אל־עם נורא מן־הוא
והלאה גוי קו־קו
ומבוסה אשר־בזאו
נהרים ארצו׃

3

כל־ישבי תבל ושכני
ארץ כנשא־נס הרים
תראו וכתקע שופר
תשמעו׃

4

כי כה אמר יהוה
אלי אשקוטה ואביטה
במכוני כחם צח
עלי־אור כעב טל
בחם קציר׃

5

כי־לפני קציר
כתם־פרח ובסר גמל
יהיה נצה וכרת
הזלזלים במזמרות
ואת־הנטישות הסיר
התז׃

6

יעזבו יחדו לעיט
הרים ולבהמת הארץ
וקץ עליו העיט
וכל־בהמת הארץ
עליו תחרף׃

7

בעת ההיא יובל־שי
ליהוה צבאות עם
ממשך ומורט ומעם
נורא מן־הוא והלאה
גוי קו־קו ומבוסה
אשר בזאו נהרים
ארצו אל־מקום
שם־יהוה צבאות
הר־ציון׃

Isaiah 19

 

 

 

Holy Bible