Hebrew Old Testament


Jonah 1

Jonah

Return to Index

Chapter 2

1

וימן יהוה דג גדול
לבלע את־יונה ויהי
יונה במעי הדג
שלשה ימים ושלשה
לילות׃

2

ויתפלל יונה
אל־יהוה אלהיו
ממעי הדגה׃

3

ויאמר קראתי מצרה
לי אל־יהוה ויענני
מבטן שאול שועתי
שמעת קולי׃

4

ותשליכני מצולה
בלבב ימים ונהר
יסבבני כל־משבריך
וגליך עלי עברו׃

5

ואני אמרתי נגרשתי
מנגד עיניך אך
אוסיף להביט
אל־היכל קדשך׃

6

אפפוני מים עד־נפש
תהום יסבבני סוף
חבוש לראשי׃

7

לקצבי הרים ירדתי
הארץ ברחיה בעדי
לעולם ותעל משחת
חיי יהוה אלהי׃

8

בהתעטף עלי נפשי
את־יהוה זכרתי
ותבוא אליך תפלתי
אל־היכל קדשך׃

9

משמרים הבלי־שוא
חסדם יעזבו׃

10

ואני בקול תודה
אזבחה־לך אשר
נדרתי אשלמה
ישועתה ליהוה׃

11

ויאמר יהוה לדג
ויקא את־יונה
אל־היבשה׃

Jonah 3

 

 

 

Holy Bible